O Aikido

Aikido to japońska sztuka walki, stworzona na początku XX wieku przez mistrza Morihei Ueshiba. Obca jej jest jakakolwiek forma rywalizacji. Aikido to Droga Aiki, droga harmonii z samym sobą i tym co nas otacza. Student aikido uczy się nie tylko technik obrony: padów, przewrotów, zejść z linii ataku, wykonywania dźwigni i rzutów na atakującym przeciwniku. Bardzo ważnym komponentem treningu aikido jest koncentracja myśli, zjednoczenie myśli z działaniem oraz energią KI – „energią wewnętrzną”, którą każdy człowiek w sobie posiada.

Aikido a Zdrowie

Aikido jest także wspaniałą formą rekreacji ruchowej, rozwijającą harmonijnie wszystkie partie mięśni i zwiększającą sprawność fizyczną oraz korygującą wady postawy. Jednocześnie jest to forma relaksu psychicznego i antidotum na stres. Poprzez naukę masaży i automasaży studenci rozluźniają się poprawiając przepływ energii. Długoletni trening aikido przynosi wiele radości z pokonywania własnych ograniczeń i słabości, ucząc jednocześnie akceptacji siebie i otoczenia.

Film o AIKIDO przygotowany przez DISCOVERY CHANEL TV: