Polecane filmy Aikido

1-10 kumi jo1-5 kumitachi and Ki Musubi No Tachi Kanetsuka SenseiChiba Sensei 1Chiba Sensei, kumitachi and Ki Musubi No TachiCH. Tissier, Sensei irimi nageaikido real
SUPERNIANIA TVNaikido SK