Dzieci

 Aiki-Fit to Klub Przyjazny Dzieciom!

Stawiając bezpieczeństwo podczas treningu na pierwszym miejscu oraz nauczając przez  gry i zabawy edukacyjne z elementami aikido realizujemy program

„Bezpieczne i uśmiechnięte dziecko”

Zajęcia rekreacyjne z elementami Aikido i samoobrony dla dzieci prowadzone są już od ok. 20 lat. Większość zajęć prowadzi zawodowy starszy instruktor aikido Shidoin 5dan egzaminator CAAP, mający bardzo duże doświadczenie praktyczne nabyte podczas  treningów aikido z dziećmi również w Japonii (tu muszę przyznać, że dzieci na całym świecie są takie same). Jestem również ojcem trójki dzieci w różnym wieku.

     

Uzupełnieniem wiedzy praktycznej są ukończone studia podyplomowe „Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” na WSL, co pozwala do tematu zajęć z dziećmi podchodzić w sposób naukowy,nowoczesny i łącząc Japońską tradycję, etykietę pełną uprzejmości i ukłonów oraz dążenie do doskonalenia siebie, perfekcji i precyzji.

Dzieci poprzez zabawy i gry poznają elementy ruchowe typowe dla treningu Aikido. Zajęcia odbywają się w małych grupach w sali z atestowaną matą o dwóch stopniach twardości, co zapewnia bezpieczeństwo podczas nauki. Program obejmuje naukę podstaw przewrotów i padów, zwroty i obroty ciała oraz poznanie podstawowych technik Aikido.

Zwiększamy również u dzieci zainteresowanie  japońską kulturą poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć z origami (sztuka składania papieru) i kaligrafii japońskiej, Sushi Art, rysowania Mang.

kaligrafia          

Instruktorzy prowadzący zajęcia którzy sami są rodzicami mają zarówno wymagane uprawnienia jak i doświadczenie w prowadzeniu treningów z dziećmi (nikt nie zrozumie zachcianek i kaprysów dzieci jak rodzic).

Poza regularnymi zajęciami proponujemy wspólne dla grup dziecięcych i dorosłych wyjazdy, staże, obozy, kolonie i pokazy.

              

Jesteśmy członkiem CAA Polska. W ramach programu zajęć dla dzieci przewidujemy egzaminy na stopnie uczniowskie kyu. Egzaminy przeprowadzane są w naszym DOJO lub podczas staży.

Program dla dzieci

1. Zajęcia rekreacyjne (1,5-2 godziny zegarowe tygodniowo) z elementami aikido w grupach:

dzieci do 6 względnie 7 lat. Dzieci w tej grupie wiekowej pracują nad podstawowymi elementami gimnastycznymi. Zajęcia skupiamy na grach i zabawach, nauce podstawowych, bezpiecznych przewrotów i ćwiczeń potrzebnych do późniejszej pracy.
Zadaniem jest: przyzwyczajenie dziecka do otoczenia, pracy w grupie, parze, usamodzielnienie i fizyczne przygotowanie do zajęć w grupie starszej

dzieci grup pośrednich. W tych grupach wprowadzamy podstawowe techniki, rzuty i unieruchomienia. Zajęcia są bardziej wyczerpujące fizycznie, wymagamy większej dyscypliny. Zajęcia w dalszym stopniu obejmują gry i zabawy przeplatane z elementami aikido.

dzieci starsze. Zadaniem dla tej grupy jest przygotować dzieci do pracy z grupami dorosłymi. Zajęcia przypominają już standardowy trening aikido dla dorosłych z wyłączeniem form niebezpiecznych dla dzieci (twarde pady, silne dźwignie w pełnej kontroli na stawy).

konkurs-dsc03381web  

dzieci + rodzice/dziadkowie. Cykliczne zajęcia rodzinne mające na celu poprzez ćwiczenia, gry, zabawy oraz elementy masażu zwiększenie więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicami. Ćwiczenia podczas zajęć tak są dobrane, by nawet dorosły bez doświadczenia mógł je wykonać bez problemu. Dzieci są wspaniałymi obserwatorami to my dorośli, rodzice, instruktorzy powinniśmy dawać im przykład, że warto się ruszać i pracować nad sobą.

  

Dodatkowa opcja:

  1. Najmłodsi oczekujący z rodzicami mają w klubie Aiki-Fit swój kącik Draw&Fun

2. Dzieci przed/po treningu  lub czkający rodzice mogą rozwinąć  się lingwistycznie zamawiając lekcje  j. angielskiego.

Na miejscu w klubie Aiki-Fit dział „English FaceToFace Academy”  prowadzona  przez pedagoga, lingwistkę i wieloletnią lektor w renomowanych szkołach, egzaminatora Instytutu Badań Edukacyjnych i TOFEL.