Egzaminy

Pierwszy egzamin dziecięcy GRATIS!

Do egzaminu na stopień kyu może przystąpić każdy ćwiczący, który spełni stawiane mu wymagania. Dotyczą one umiejętności technicznych, regularności treningu i odpowiedniej ilości godzin „przećwiczonych” na macie. Przystępując do egzaminu należy mieć opanowany materiał wymagany na dany poziom oraz odpowiednio utrwalony materiał ze wszystkich poprzednich egzaminów.

Każde dziecko rozpatrywane jest indywidualnie  pod względem: nabytych umiejętności, zaangażowania i uczęszczania na zajęcia oraz zachowania. W przypadkach budzących wątpliwości sempai/sensei i innych sempaiów, główny instruktor konsultuje decyzję z rodzicami.
Stopnie kyu są powiązane bezpośrednio z wiekiem dzieci, a wymagania dostosowane do ich potencjalnych możliwości.

Więcej informacji na stronie http://centrum-aikido.org.pl/ w zakładce EGZAMINY.