Mistrzowie

Mistrzowie AIKI:

 

Mistrz Sokaku Takeda (1859-1943),

o’sensei Morihei Ueshiba (1883-1969),

Morihiro Saito (1928 – 2002),

Kenzo Miyazawa ( 1937 -2003),

Shoji Nishio (1927-2005),

tsuruzo-miyamoto

Tsuruzo Miyamoto, ur. 1953